Up

Trobla

Občina Velike Lašče za informiranje občanov o dogajanju v občini izdaja občinsko glasilo Trobla.  Pravila izdajanja so opredeljena v občinskem odloku. Glasilo izhaja od ustanovitve občine Velike Lašče, od leta 1995 sprva pod imenom Informativni bilten, kasneje pa pod imenom Trobla. Letno izide sedem številk. Vsa gospodinjstva v občini prejmejo glasilo brezplačno.

Uredniški odbor: Dragica Heric, Miha Andolšek, Jože Starič in Andrej Perhaj.
Odgovorna urednica: Angelca Petrič.

Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla

 
 
Powered by Phoca Download