Evropski pešpoti E-6 in E-7

Evropski pešpoti E-6 in E-7"Služi naj razumevanju in sodelovanju med ljudmi in narodi", je zapisano na križišču evropskih pešpoti E-6 in E-7 na Predgozdu ( 815 m ). To je edino veliko evropsko križišče in to ravno na majhnem slovenskem prostoru. E-6 pešpot pripelje s severnega hladnega Baltika v Predgozd ter odpelje proti toplemu jugu na Jadransko morje in še naprej v sončno Grčijo. Slovenski del pešpoti od Radelj do Velikega Snežnika je Ciglarjeva pešpot, imenovana v čast in spomin gozdarju in organizatorju sodobnega slovenskega pohodništva Milana Ciglarja. V Predgozd pripeljeta s severa dve varianti E-6 pešpoti; prva varianta iz iške tesni (iz občine Ig) po mokrški rebri preko Krvave Peči in Mačkovca čez Rute na Bloke. Druga varianta pa pripelje iz občine Grosuplje v Turjak, preko vasi pod Mačkovcem in čez Mačkovec v Predgozd, kje se združi s prvo varianto. Pot je bila dana namenu v Mašunu leta 1974.
Evropska E-7 pešpot povezuje Atlantik s Črnim morjem. Slovenski del pešpoti se imenuje "od Soče do Mure" in je bil dan namenu prav v križišču v Predgozdu 12. septembra leta 1986. Prav na ta dan so se v Predgozdu zbrali predstavniki vseh celin sveta. Pešpot E-7 pripelje v našo občino s Sv. Vida (občina Cerknica) po krajevni cesti preko potoka Iške na Predgozd in odpelje, nekaj kilometrov skupaj z E-6 do vasi Naredi, čez vasi Bane, Logarji, Podsmreka, proti Velikim Laščam, odtod pa preko Male gore v dobrepoljsko občino.
Obe poti sta markirani z rdeče-rumenimi popotniškimi markacijami (rdeč krog z rumeno piko). Podrobne informacije so na razpolago pri Turistični zvezi Slovenije; Zveza gozdarskih društev Slovenije-komisije za evropske pešpoti Slovenije.