Orgelska pešpot

Orgelska pešpot je v občini Velike Lašče del kulturne pot in povezuje kraje Velike Lašče, Dvorsko vas in Veliko Slevico, sicer pa novo nastala orgelska pot povezuje kraje v ribniški dekaniji, kjer se nahaja nadpovprečno število starih mehanskih orgel zgodovinske vrednosti. Popotovanje po tej poti je v mesecu juniju, z udeležbo znanih orglavcev in orgelskih mojstrov, ki imajo vsako leto v drugem kraju orgelski koncert. Pešpot se običajno začne v občinskem središču, kjer stojijo v župnijski cerkvi mogočne orgle z 19 registri, ki jih je leta 1858 postavil orgelski mojster Ferdinand Andrej Malahovski. Večkrat so bile obnovljene. Dvorska vas je naslednja orgelska postaja, kjer v podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika stojijo najstarejše orgle v velikolaški župniji, delo orgelskega mojstra Janeza Jurija Eisla. Zelo zanimivo je njihovo potovanje. J.J. Eisel je orgle naredil leta 1762 za velikolaški vikariat, ki je prav tega leta obhajal stoletnico obstoja. Ko so leta 1828 laško vikariatno cerkev obnavljali, so se odločili naročiti nove orgle, ker so menili, da so Eislove s šestimi registri premajhne za vikariatno cerkev. Po nepisanem, vendar tedaj obče veljavnem pravilu, so Eislove orgle odšle v najpomembnejšo vikariatno podružnično cerkev Marijinega oznanjenja na Veliko Slevico. Za vikariatno cerkev pa je orgelski mojster Janez Kunat napravil nove, večje, z desetimi registri. Leta 1858 je bila zgrajena današnja mogočna velikolaška cerkev. Istega leta so pri že prej omenjenem mojstru Malahovskem naročili nove velike orgle z 19 registri. Zopet je stopilo v veljavo nepisano pravilo, stare vikariatne Kunatove orgle na Veliko Slevico, velikoslevske Eislove pa v Dvorsko vas, ki je bila naslednja podružnična cerkev v vrsti pomembnejših vikariatnih podružnic. Poti pa še ni bilo konec. Leta 1985 so dotrajane in skrajno propadle orgle odšle za dobo trideset let v bogoslovno semenišče v Ljubljano, kje so bile temeljito obnovljene. Še pred iztekom določene dobe so se vrnile v župnijsko cerkev v Velike Lašče, od tam pa leta 1997 nazaj v Dvorsko vas.
Zadnja orgelska postaja v naši občini je Velika Slevica, kjer stojijo že prej omenjene Kunatove orgle.
Informacije: Manfred Deterding, Dvorska vas 3, tel.: 01 788 18 95.