dr. Alojzij Zalokar

dr. Alojzij Zalokar (1887 - 1944)

Dr. Alojzij Zalokar je bil medicinski pisatelj, publicist in zdravnik - ginekolog. Bil je ravnatelj novoustanovljene Bolnice za ženske bolezni v Ljubljani. Leta 1921 mu je uspelo, da je preselil svoj zavod v sedanjo žensko kliniko na Šlajmarjevi ulici. Z neutrudnim delom je dvignil zavod na dostojno višino in utrdil zaupanje pacientk ter strokovnjakov. Njegovi strokovni članki so bili zelo odmevni in uporabni. Pisal je v Babiški vestnik, Zdravniški vestnik, Glasnik ministrstva za narodno zdravje. . . Izdal je več strokovnih knjig z medicinskega področja. Veliko je naredil na pedagoškem področju za mlade zdravnike. Dvakrat je bil predsednik Slovenskega zdravniškega društva, kar potrjuje njegov ugled in strokovnost.

Bil je pobudnik ustanovitve telovadnega društva Sokol v Velikih Laščah (leta 1910), redno se je udeleževal izletov in drugih prireditev.