Franc Jontez

Franc JontezFranc Jontez (11.11.1853 - 27.6.1928)

Rodil se je v Cerovcu blizu Šentjanža na Dolenjskem. Zašel je v Velike Lašče, se poročil z Rozalijo Gorenc in tu našel svoj dom. Živela sta v hiši št. 39 na Griču v Velikih Laščah. Hiša je še danes dobro ohranjena. Bil je odličen kamnosek, podobar in poslovnež. Svoj talent je oplemenitil s kiparskim in rezbarskim izpopolnjevanjem pri kiparskem mojstru Francu Zajcu v Ljubljani (avtor Prešernovega spomenika pri Tromostovju) in pri najznamenitejšem belokranjskem podobarju Jerneju Jerebu.

Bil je zelo delaven in uspešen. Ko se je leta 1879 naselil v Velikih Laščah je naredil ogromno, med drugim je izdelal:
-za velikolaško cerkev Marijinega rojstva: kip Matere božje, božje grobove, omarico za praškega Jezuščka na pisni strani cerkve, obnovil vso pozlato v notranjosti in zunanjosti cerkve, izdelal
-za cerkev Sv. Jerneja na Rašici (oče Primoža Trubarja je bil v tej cerkvici cehmošter): stranske oltarje
-za cerkev Sv. Ožbalta pri Lužarjih: stranske oltarje
-za cerkev Marije kraljice angelov na Veliki Slevici: okvire za križev pot
-za cerkev Sv. Primoža in Felicijana nad Robom: prenovil je glavni oltar, postavil tri oltarne sohe (stebre)
-za cerkev Marijinega rojstva v Robu: božje grobove
-za cerkev Sv. Jakoba na Mali Slevici: lesena kipa Srca Jezusovega in Srca Marijinega ter popravil glavni oltar
-za cerkev Sv. Janeza Krstnika v Dvorski vasi: stranske oltarje
-za cerkev Sv. Ahaca nad Turjakom: popravil je glavni oltar
-za cerkev Sv. Trojice v Malih Laščah: stranske oltarje
-za kapelico na Veliki Slevici: izklesal dva kamnita kipa žalostne Matere Božje in apostola Janeza
-za kapelico na Ulaki: izdelal kip žalostne Matere Božje
-za župnije Rob, Škocjan in Turjak: misijonske križe

Njegovo najpomembnejše kamnoseško delo je prav gotovo spomenik Franu Levstiku iz leta 1889, ki stoji pred župnijsko cerkvijo v Velikih Laščah. Kamen za ta spomenik je izkopal kar na domači njivi.

Njegova dela srečamo v mnogih krajih in cerkvah izven Velikolaške dežele (Šentjanž, Sajovce, Ambrus, Dobrnič, Sv. Gregor, Velika Štanga, ljubljanska stolnica, Sv. Katarina nad Medvodami, Krka, Loški Potok, Kočevje, Podpeč v Dobrepoljski dolini, Ribnica, Veliki Gaber, Dole pri Litiji in drugod).

Po neki lastni logiki je sklepal, da je v bližini vasice Finkovo nahajišče železove rude. Začel je kopati, še danes viden rov v dolžini 50 metrov, da bi odkril železovo rudo. Žal je ni odkril, a še danes imenujejo domačini izkopani del - Jontezov rov.

Pokopan je na velikolaškem pokopališču, kjer njegov grob krasi njegovo kamnoseško delo.